V naší nabídce naleznete...

 

I. Historická šermířská vystoupení

- Vystoupení v konkrétním historickém období, různé délky od 10 do 20 minut dle požadavku. Naše vystoupení obsahuje ukázky boje s různými zbraněmi, ukázku dobových oděvů a zbrojí a příběh s dávkou humoru, který pobaví malé i velké publikum napříč generací. Vystoupení může obsahovat efekty v podobě střelby z historických replik zbraní.

Nabízené příběhy:
a) Stavitel (15-20 minut) - Příběh z doby 13. století o svérázném staviteli jenž si rozhněval zástupce krále Přemysla Otakara II. Možnost efektů, včetně zvukových. Obsazení 4-6 šermířů.
b) Králův turnaj (10-15 minut) - Příběh z doby 13. století o tom, kterak zemi Válka postihla a lid o vládce přišel. Král je mrtev, ať žije král, ale který král? Obsazení 4 šermíři.
c) Všední život zbrojnošův (10-20 minut) - Příběh z doby 13. nebo 17. století. Divák záhy zjistí že zbrojnošův život je chléb o dvou kůrkách, někdy jsou však kůrky tvrdé jako kámen. Možnost efektů, včetně zvukových. Obsazení 4 a více šermířů.
d) Královská družina (15-20 minut) - Příběh z doby 13. nebo 17. století o tom, kterak údajný příjezd královské družiny nečekanou zápletkou ve vendettu proměnil se. Možnost efektů, včetně zvukových. Obsazení 7 šermířů.

 

II. Ukázky s výkladem o dobové zbroji, zbraních, taktice a historii

- Jedná se o přednášku spojenou s prezentací a výkladem v rámci které představíme různé druhy zbraní, jejich způsob používání, taktiku v rámci které byly používané, dále pak předvádíme ukázky jednotlivých druhů zbrojí s výkladem o vývoji, účelu a funkci každé konkrétní zbroje. Dle požadavku i názorně ukážeme funkci konkrétních zbraní či ochraných prvků. Diváci a posluchači si rovněž mohu dané věci vlastnoručně prohlédnout. Jedná se o program vhodný především do škol, nebo pro náročnější publikum, které touží dozvědět se více o době, která je prezentována. Délka přednášky závisí na požadavku publika a lze ji spojit s ukázkami šermu a střelby, případně doplnit audiovizuální prezentací. Zpravidla zprostředkováno jedním vykládajícím, případně pomocným šermířem.

 

III. Zábavné atrakce

- Nabízíme atrakce vhodné pro dětské dny a podobné druhy lidové zábavy. Mezi atrakce patří vrh nožem, střelba z luku, hod kopím, hod kroužků pro nejmenší. Původně byl v nabídce i tančnící medvěd ale poté, co pozřel několik návštěvníků jej sebou již raději nebereme. Otesánka a jeho atrakci "Nejhladovější muž světa" jsme rovněž z provozních důvodů z nabídky vyjmuli, neboť na posledním vinobraní snědl sedláka s trakařem a organizátora vinobraní jako dezert.

 

IV. Oživení plesů a rodinných sešlostí

- Nabízíme rovněž komorní oživení společenských a rodinných událostí ušité na míru po domluvě se zákazníkem. Do nabídky samozřejmě patří šerm, rámus, střelba, podle přání i ukázka řádného středověkého chování zbrojnošů. Je možné také domluvit únos nevěsty (její případné nevrácení je za příplatek), mučení příbuzných, nebo poprava vybraných jedinců. 

 

V. Účast v bitvách a průvodech

- Bez disputací naše nejoblíbenější kratochvíle. Rádi oživíme jakoukoliv bitvu, průvod, pouť nebo vinobraní.

Pro případné dotazy nebo objednávky navštivte prosím sekci kontakty.